Welke overeenkomst sluit ik af met de leerling?

Dat hangt af van de opleiding waarvoor je je kandidaat stelt. Per opleiding ligt het gebruik van een specifieke overeenkomst vast. Je kan dit dus niet zelf kiezen. Er zijn drie mogelijkheden: 

  • de onbezoldigde stageovereenkomst alternerende opleiding
  • de bezoldigde overeenkomst alternerende opleiding
  • de deeltijdse arbeidsovereenkomst

Meer info vind je hier.