Update coronavirus: termijn mentoropleiding verlengd met zes maanden

  • 17 april 2020

Voor ondernemingen die een erkenning kregen in de periode van 1 september 2019 tot en met 31 maart 2020 wordt de termijn waarbinnen zij hun mentor(en) een mentoropleiding moeten laten volgen, verlengd met zes maanden. Met deze maatregel wordt vermeden dat ondernemingen hun erkenning verliezen als werkplek in het kader van een alternerende opleiding.

Door de verregaande maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad op 12 maart 2020 kunnen meerdere ondernemingen niet meer voldoen aan hun verplichting om binnen het jaar van hun erkenning hun mentor(en) een mentoropleiding te laten volgen en dreigen zij hun erkenning te verliezen. Veruit de meeste van de mentoropleidingen worden klassikaal aangeboden en kunnen door de veiligheidsmaatregelen tijdelijk niet meer worden georganiseerd. Op korte termijn is het niet mogelijk voor de aanbieders van mentoropleidingen om een digitaal aanbod uit te werken en te organiseren. 

De Vlaamse minister, bevoegd voor de competenties, en de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, hebben op advies van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren dan ook beslist om voor ondernemingen die een erkenning kregen in de periode van 1 september 2019 tot en met 31 maart 2020 de termijn waarbinnen zij hun mentor(en) een mentoropleiding moeten laten volgen te verlengen met zes maanden. Zij moeten hun mentor(en) een mentoropleiding laten volgen binnen achttien maanden vanaf hun erkenning.

Ondernemingen met vragen kunnen contact opnemen met SYNTRA Vlaanderen door een mail te sturen naar duaalleren@syntravlaanderen.be.