Update coronavirus: hervatting werkcomponent alternerende opleidingen

  • 29 april 2020

Vrijdag 24 april heeft de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie uit de coronarisis bepaald. Hierin is een gefaseerde heropstart van bedrijven vanaf 4 mei voorzien. Als gevolg hiervan beslist de Vlaamse overheid om haar richtlijnen voor de uitvoering van overeenkomsten in alternerende opleidingen (OAO’s, SAO’s en deeltijdse arbeidsovereenkomsten in duaal leren, DBSO en Leertijd) aan te passen vanaf maandag 4 mei.

Voor de hervatting van de uitvoering van de werkcomponent in alternerende opleidingen wordt de fasering gevolgd zoals voorzien in de heropstart van de economie.

Meer informatie vind je op de website van SYNTRA Vlaanderen.